supply chain manager

Dé supply chain manager

Door: Jip Kelderman

Supply Chain Manager lijkt een breed begrip te zijn: ondanks dat de functie meestal dezelfde naam heeft, verschilt de invulling hiervan bij bedrijven. Wie zijn nou deze mensen die aan het roer staan van de supply chain van Multinationals? Wat hebben ze met elkaar gemeen, maar ook: waarin verschillen hun taken en verantwoordelijkheden? En interessant voor de ambitieuze starters in deze arbeidsmarkt: hoe zijn deze professionals op hun huidige positie terecht gekomen?

Om antwoord te krijgen op deze vragen hebben wij een analyse gemaakt van 15 interviews. Deze interviews komen uit Supply Chain Media, hét vakblad binnen onze sector. De interviews zijn random geselecteerd. Wat bleek uit onze analyse? Dé Supply Chain Manager bestaat niet: er zijn verschillen in achtergrondenleiderschapsstijlenen focus punten. Maar, er kan zeker wel een vrij duidelijk profiel geschetst worden. Ontdek het in deze blog: herken jij je hierin?

Carrière achtergrond

Dé Supply Chain Manager bestaat niet, en een duidelijk stappenplan om er een te worden dus ook niet. Maar uit de analyse kwamen wel een aantal uitkomsten:

  • Meer dan de helft (8 van de 15) van de geïnterviewde professionals hebben een technische studie afgerond. Verder zijn er 6 met een bedrijfskundig/management gerelateerde opleiding en is er een 1 econometrist bij.
  • Veruit het grootste deel (12 van de 15) van de professionals heeft een studie op WO-niveau afgerond en de overige 3 op Hbo-niveau.
  • Vier van de professionals hebben een achtergrond in Consultancy. Verder zijn er vier met ervaring bij customer service en drie in projectmanagement.
  • 6 van de geïnterviewde professionals zijn doorgegroeid binnen het bedrijf waar ze nu werken, waarbij ze verschillende functies hebben gedaan. De overige 9 zijn vanuit andere bedrijven op hun huidige positie gekomen.
  • 40% van de professionals zijn ooit als planner werkzaam geweest
  • 3 van deze professionals zijn begonnen als trainees, vaak in een management traineeship.

Leiderschapsstijl

Iedereen geeft leiding op zijn eigen manier, maar uit de analyse bij Supply Chain Professionals lijken er over het algemeen 2 stijlen onderscheiden te kunnen worden: een collaboratieve of directieve leiderschapsstijl. Deze twee stijlen zijn zelden in een pure vorm aanwezig en sluiten elkaar zeker niet uit, maar kunnen wel iemand kenmerken.

Bij collaboratief leiderschap ligt de nadruk op de soft skills. Het EQ (meetindex voor emotionele intelligentie) wordt hierbij als belangrijkere kwaliteit gezien dan het IQ. Veel nadruk wordt er gelegd op communicatie, die niet alleen binnen teams, maar ook tussen verschillende afdelingen wordt benadrukt. Een van de geïnterviewde professionals gaf bijvoorbeeld aan gebruik te maken van multidisciplinaire teams, en twee anderen gaven aan dat er veel overleg gepleegd wordt met marketing, sales en financiën. Een veel gebruikte term binnen deze leiderschapsstijl is teambuilding, waarin het team zo goed op elkaar moet kunnen inspelen dat behaalde resultaten beter zullen zijn, dan dat die individueel mogelijk waren geweest. Deze leiderschapsstijl lijkt het vaakst voor te komen bij Supply Chain Professionals die zich in hun werkzaamheden richten op strategische vraagstukken, zoals samenwerking met concurrenten, ketenintegratie en omni-channel. In dit onderzoek werden 8 van de 15 professionals gecodeerd als overwegend collaboratief leiderschap.

De directieve leiderschapsstijl kenmerkt zich door het tegenovergestelde: in deze stijl geeft een manager leiding door taken te verdelen en te bepalen wat er gedaan moet worden. De onderscheidende kwaliteiten van deze professionals worden bijvoorbeeld beschreven als daadkracht en analytisch vermogen. Deze leiderschapsstijl is dan ook wat hiërarchischer van aard. Directief leiderschap leek in dit onderzoek vaker voor te komen bij Supply Chain Managers die in hun werkzaamheden relatief sterk gericht zijn op operationele taken. In het totaal werden 7 van de 15 professionals gedoceerd als overwegend directief leiderschap.

Zoals eerdergenoemd is het onderscheid tussen deze stijlen absoluut niet zwart wit, want de meeste Supply Chain Managers in de interviews lijken van beiden gebruik te maken. Daarom is er in de analyse gekeken waar de professionals de nadruk op lijken te leggen. Bovendien hebben deze stijlen duidelijke overeenkomsten, zoals dat ze beiden gebruik maken van delegeren. Zo gaf een van de managers aan dat het de rol van de Supply Chain Manager is om zichzelf overbodig te maken door het proces zo in te richten dat het onafhankelijk van de manager verloopt. Ook een andere geïnterviewde gaf dit aan: “Vertel mensen alleen wat ze moeten doen, niet hoe ze dat moeten doen.”

Focus

Ten slotte zagen we verschillen in de focus punten van de Supply Chain Managers. Enerzijds kunnen die gericht zijn op operationele taken en anderzijds op innoverende of strategische vraagstukken.

Ongeveer de helft van de professionals houden zich veelal bezig met operationele taken, bijvoorbeeld bezig met het reduceren van kosten of het verhogen van de kwaliteitswaarborging in hun processen. Ook gaven twee professionals aan bezig te zijn met het implementeren of optimaliseren van de Sales and Operation Planning (S&OP). Deze Supply Chain Managers willen de hectiek van de operatie mee maken en een aantal van hen zijn hun carrière ook begonnen in de operatie.

Aan de andere kant zijn er ook veel Supply Chain Management rollen waarin de focus meer ligt op het vinden van innovatie, wat vaak relatief strategische vraagstukken zijn. Zo legden twee van de professionals de nadruk op het verduurzamen van hun bedrijf. Dit kan enerzijds door samenwerkingen te zoeken met (concurrerende) bedrijven in de buurt, door bijvoorbeeld transport te combineren en daardoor ‘lege kilometers’ te beperken. Anderzijds kan dit ook komen door de processen te optimaliseren, waardoor het gebruik van grondstoffen zuiniger kan verlopen, en bovendien het inkopen van duurzame grondstoffen.

Ook gaven een aantal professionals aan te focussen op het optimaliseren van de keten. Waar dat bij de een de vorm van nauwkeurig gekozen outsourcing deals aanneemt, is dat bij de ander juist gericht op samenwerking met leveranciers en integratie van data. Dit laatste lijkt in het bijzonder belangrijk te zijn in de voedselindustrie, waar er steeds meer vraag naar transparantie is. Een professional gaf aan te zoeken naar een model waarbij er in de hele keten maar 1 voorraad wordt gehouden voor een product. Ook wordt er door een aantal professionals gefocust op het realiseren van omni-channel modellen in hun business. Dit lijkt voor vele een uitdaging te zijn waar hard aan gewerkt wordt.

Opvallend is dat vrijwel alle geïnterviewde managers hun blik zowel naar buiten als naar binnen gericht moeten hebben. De wereld verandert continue en de ontwikkelingen zijn snel. De bedrijven opereren internationaal, wat ze ook kwetsbaar maakt voor internationale politiek. Veel van de Supply Chain Managers geven aan het als onderdeel van hun taak te zien om hiervan op de hoogte te blijven en op in te spelen. Voorbeelden van ontwikkelingen die momenteel spelen zijn: mogelijke Brexit, opgelegde internationale handelsbarrières, de veeleisende en kritische consument en klimaat-afhankelijke grondstoffen.

Conclusie

Dé Supply Chain Manager bestaat niet, maar er kan wel een profiel worden geschetst: Een WO-afgestudeerde die of een technische of een bedrijfskundige achtergrond heeft. Nuttige werkervaring kan in Consultancy, Customer Service of Project Management zijn. Ook heeft een groot deel van de managers ervaring als planner, dit lijkt dan ook een betere manier om werkervaring op te doen dan een algemeen management traineeship. De leiderschapsstijl kan of directief, of collaboratief zijn. De focus kan zowel op operationele als op innovatie-gerichte taken liggen. Bovendien is de wereld van nu behoorlijk veranderlijk, en moeten ook Supply Chain Managers daarop in kunnen spelen. Kortom, als (Interim) Supply Chain Professional moet je divers, flexibel en open-minded zijn!

Klik hier om meer interessante artikelen te lezen.

Doorzoek deze website