Supply chain strategie

Het effect van Corona op de supply chain strategie

Door: Ujendre Ramautarsing

Hoewel we massaal hopen dat de coronachaos spoedig verleden tijd is, is het belangrijk om meerdere situaties te overwegen. Zelf denk ik aan vier mogelijke scenario’s, allen met een ander effect op de supply chain strategie.

Het eerste scenario bestempelen we als een tijdelijke schok. In dit scenario is het virus binnen drie à vier maanden ‘onder controle’. Dit betekent dat het aantal gevallen wereldwijd snel zal gaan dalen en dat er een beperkte opleving zal zijn van nieuwe gevallen. In dit scenario zal de economische groei dalen, maar door snel toenemend vertrouwen ook weer aantrekken.

Het tweede scenario is een halfjaar schok. Het aantal gevallen wereldwijd zal in kwartaal 2 snel blijven toenemen en er zullen stevige maatregelen genomen worden om het virus in te dammen. De maatregelen zullen wel effectief blijken en daardoor het vertrouwen geven dat herstel snel kan volgen.

Het derde scenario is een langdurige schok die een wereldwijde recessie teweegbrengt. In dit scenario is er sprake van een grote verspreiding van het virus over verschillende economische regio’s. Binnen de regio’s worden geen eenduidige maatregelen genomen wat bijdraagt aan een diffuus beeld van de effectiviteit van de maatregelen. Afsluiting van een groot aantal belangrijke economische centra, en beperkingen op handel tussen regio’s en reisbeperkingen van personen, is onvermijdelijk. Dat in combinatie met nieuwe brandhaarden van het virus zal weinig vertrouwen geven in een spoedig herstel, met een wereldwijde recessie tot gevolg.

Het vierde scenario is een langdurige periode van virusgolven waarbij vertrouwen en groei snel kunnen omslaan in pessimisme en groeivertragingen of negatieve groei. De duur en hoogte van de golven hangen af van de voortvarendheid waarmee nieuwe gevallen worden ingedamd wereldwijd, en wellicht ook van het seizoen.

Wat is de impact hiervan op je supply chain strategie?

In het eerste scenario van een tijdelijke schok is het beperken van de schade en het zo goed mogelijk inspelen op de ontwikkelingen belangrijk. Ingrijpende veranderingen van de supply chain zijn niet per definitie noodzakelijk.

Bij een halfjaar schok zul je vanuit kostenoogpunt je capaciteit in beperkte mate willen afschalen, om vervolgens als de markt weer herstelt snel te kunnen opschalen. De voorraden in de keten zouden niet moeten stijgen, maar voorraadreducties zijn niet per definitie noodzakelijk. Afstemming in de keten over de capaciteit en flexibiliteit van de leveranciers en met klanten over verkoopinformatie is essentieel om tijdig op te schalen.

Bij een langdurige schok is de eerste prioriteit het afbouwen van voorraden, het generen van cash, en het reduceren van kosten. Afscheid van tijdelijke medewerkers en wellicht ook minder vaste medewerkers in dienst.

In het laatste scenario van opeenvolgende virusgolven is wendbaarheid van de keten vereist. Inzicht in de vraag vanuit de markt zal stroomopwaarts gedeeld moeten worden, net als voorraadopbouw of -afbouw in de keten. Leveranciers en fabrikanten werken nauw samen om de capaciteitsbehoeftes op elkaar af te stemmen om flexibel in te spelen op opeenvolgende golven. Kosten en cash zijn nu niet de belangrijkste stuurmechanismen, maar flexibiliteit en integraal samenwerken in de keten. Kennis en kunde hiervoor wordt indien nodig ingehuurd.

Het is lastig om te voorspellen welk scenario waarheid wordt. Wel kan elke organisatie zich afvragen wat hun mogelijkheden zijn om een sterk fundament te creëren voor het scenario waar ze in geloven. Als je een goede cashpositie hebt en marktkansen wilt pakken, dan ligt het voor de hand om je voor te bereiden op scenario 4. Je kunt dan altijd nog bijsturen naar scenario 2, maar verliest nu geen tijd om je wendbaarheid te vergroten.

Los van alle scenario’s is het belang van ketensamenwerking, communicatie en Sales & Operations Planning weer bewezen. Mensen maken hierbij nog steeds het verschil. Iedere supply chain leider moet investeren in mensen die leiderschap tonen, die goed kunnen omgaan met veranderingen, conflicten niet uit de weg gaan en creatief zijn in het realiseren van oplossingen. En de leiders zelf zullen met hun directieteams de vraag moeten stellen of de huidige locatie en afhankelijkheid van bepaalde leveranciers en fabrieken nog van deze tijd is.

Klik hier om meer interessante artikelen te lezen.

Doorzoek deze website